شما اینجا هستید

کربنات پتاسیم ،فروش کربنات پتاسیم ، خرید کربنات پتاسیم ،کاربرد کربنات پتاسیم ،نمایندگی فروش کربنات پتاسیم ،قیمت کربنات پتاسیم ،کربنات پتاسیم چیست،واردات کربنات پتاسیم ، کربنات پتاسیم در اصفهان

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم چیست ؟

کربنات پتاسیم یک ماده‌ی سفید رنگ و پودری مانند با فرمول مولکولی k2co3 و جرم مولی 1382.20 می باشد که جاذب رطوبت است و در دمای 891 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود.این ماده در متانول نیز قابل حل می‌باشد.

کربنات پتاسیم چگونه تولید می شود ؟

کربنات پتاسیم به  شکل خام به‌عنوان پتاس نیز شناخته می شود که آن را با سوزاندن مواد آلی و استفاده از خاکستری که تولید میکند ، تهیه می‌شود. این بدان دلیل است که پتاسیم و کربن در بسیاری از موجودات زنده وجود دارند.

فارسی

قالب دروپال فارسی‌سازی شده توسط دروپال کار