شما اینجا هستید

خریداسید آسکوربیک

فروش اسید آسکوربیک

فروش اسید آسکوربیک

اسید آسکوربیک

اسید آسکوربیک در واقع ترکیب طبیعی با خواص آنتی اکسیدان است که حل شونده در آب می‌باشند و از نیازهای غذایی انسان است که کمبود آن موجب بیماری اسکوربوت می‌شود.این اسید در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک نام گرفت و چون محلول در آب و غیر سمی است در میوه های دیگر مخصوصا میوه های ترش و مرکبات و گیاهان، سبزیجات و صیفی ها نیز موجود است و نقش مهمی در سلامتی بدن و دستگاه ایمنی دارد و برای خیلی از ما یعنی دوای سرماخوردگی. این اسید در برابر حرارت مواد قلیایی و طول زمان از بین می‌رود.

فارسی

قالب دروپال فارسی‌سازی شده توسط دروپال کار