شما اینجا هستید

خرید پودر مالتو دکسترین

مالتو دکسترین

مالتودکسترین

مالتودکسترین چیست؟

مالتو دکسترین یک پودر سفید رنگ است که بعنوان افزودنی در مواد غذایی استفاده می شود که مالتو دکسترین از نشاسته ی ذرت، گندم ، برنج ، سیب زمینی بدست می آید درواقع مالتو دکسترین یک فرایند هیدرولیز است که از آب و آنزیم ها یا اسید ها استفاده میکند.

فارسی

قالب دروپال فارسی‌سازی شده توسط دروپال کار